Startsida - Kubbspel - Kubb Varianter - Kubbregler - Länkar

Kubb Regler:

Spelas en mot en eller i två lag. Bästa underlag är gräs, sand eller grus.

Ett kubbspel ska innehålla:

1 kung, 10 knektar, 6 kastpinnar. Ibland även 4st banmarkeringar.

Vem vinner?

Att med hjälp av kastpinnarna fälla motståndarens alla knektar och därefter fälla kungen.

FÖRBEREDELSER

Spelplanen märks ut, lämpliga mått är 10 m lång och 5 m bred. Kungen placeras i mitten av spelplanen, 5 knektar placeras med jämnt mellanrum på vardera baslinje.

SPELETS GÅNG

Kastaren står alltid någonstans på sin egen baslinje. Pinnarna måste kastas lodrätt underifrån.

En ur varje lag kastar en pinne så nära kungen som möjligt men utan att träffa. Laget som lyckats få  pinnen närmast kungen börjar. Nu gäller det att med de 6 kastpinnarna fälla så många som möjligt av motståndarlagets knektar. När alla 6 pinnarna kastats går turen över till det andra laget. De knektar som träffats och fallit, betraktas nu som ”rörliga” och kastas över på motståndarlagets  planhalva. Knektarna måste landa inom spelområdet där de sedan ställs i upprätt position. Man har 2 försök på sig att få varje knekt inom området. Misslyckas man får motståndarlaget placera knekten var på området de vill. Dock minst en pinnlängd ifrån kungen.

Nu ska lag 2 kasta pinnarna och välta  motståndarlagets knektar. Innan man får kasta mot basknektarna, måste de nytillkomna ”rörliga”  knektarna vältas. När laget kastat sina 6 pinnar går turen tillbaka till första laget. Och allt görs likadant igen. Alla välta knektar kastas över på motståndarlagets område. De ställs i upprätt position,  och de ”rörliga” knektarna skall åter igen fällas före basknektarna.

Om ett lag inte lyckas fälla alla rörliga knektar får motståndarlaget tills vidare flytta fram sin baslinje till den främsta knekten. När den fälls återgår baslinjen till sitt normala läge. Om en basknekt fälls innan alla rörliga knektar fällts  räknas inte det, utan basknekten ställs upp igen.

När ett lag lyckats fälla samtliga knektar på motståndarsidan ska kungen fällas. Kast på kung sker alltid från baslinjen. För att få fälla kungen måste man ha minst 2 kastpinnar kvar. Detta för att spelet inte ska kunna avgöras på första kastomgången.

Kungen får ej vältas innan alla knektar är fällda, då vinner motståndarlaget!

Källa: Svenska kubbförbundet

© 2014 Kubbexperten.se